Algemene voorwaarden

versie januari 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle intake- en coachgesprekken die mondeling of schriftelijk zijn afgesproken tussen de cliënt en de coach/therapeut van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout en op de aanmeldingen voor familieopstellingen, open middagen en open avonden, workshops en trainingen die door de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout via mail of WhatsApp zijn bevestigd.

 1. De gesprekken vinden plaats op het bezoekadres van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout, tenzij dit anders schriftelijk is bevestigd.
 2. Het therapietraject kan op ieder moment door de cliënt of door de coach/therapeut worden beëindigd, met in acht neming van artikel 9 van deze voorwaarden betreffende het afzeggen van afspraken.
 3. De duur van een intake-gesprek is 60 minuten en kost € 130,00. Bij begeleiding co-ouderschap zijn er intakegesprekken met iedere co-ouder apart en daarna een gesprek samen (in totaal 3 gesprekken van 60 minuten), de kosten hiervan zijn € 152,00 per persoon
 4. De duur van een vervolg coachgesprek (individueel of samen) is 60 minuten en kost € 87,00. Bij begeleiding co-ouderschap zijn de kosten van een vervolg coachgesprek met beide co-ouders € 43,50 per persoon.
 5. De duur van een familieopstelling met representanten is tussen de 60 en 90 minuten, inclusief voorgesprek en kost € 135,00.
 6. De duur van een systemisch coachgesprek is tussen de 60 en 90 minuten en kost € 120,00.
 7. Een open middag familieopstellingen kost € 17,50 per persoon per avond.
 8. Een open avond verbindend communiceren kost € 17,50 per persoon per avond.
 9. Afspraken voor intakegesprekken en coachgesprekken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos door de cliënt worden afgezegd. Daarna, dus bij afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte van de kosten zie de punten 3, 4 en 6 van deze algemene voorwaarden.
 10. Aanmeldingen voor familieopstellingen met representanten, open middagen, open avonden en workshops en trainingen kunnen tot 2 weken van te voren kosteloos worden afgemeld. Binnen 48 uur voorafgaand aan de familieopstelling met representanten, open middagen, open avonden en workshops en trainingen worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij afmeldingen in de periode van 2 weken tot 48 uur van te voren, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte van de kosten zie de punten 5, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden.
 11. Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de afspraak door de cliënt(en).
 12. Bij relatietherapie (intake- en vervolggesprekken) zijn beide partners ieder voor de helft aansprakelijk voor de kosten.
 13. Betaling van de kosten van de gesprekken, geschieden voorafgaand aan het gesprek. Pas na ontvangst van de betaling is de reservering van de afspraak of deelname definitief. Cliënten kunnen gebruik maken van de betalingslink of het bedrag naar de praktijk overmaken dmv de betaal gegevens die op de website staan vermeld.
 14. De cliënt dient er voor te zorgen dat de praktijk op de hoogte is van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij bereikbaar is. De cliënt dient wijzigingen in zijn of haar contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per email aan welkom@relatietherapie-oosterhout.nl.
 15. Mocht u een klacht hebben over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 16. De Praktijk voor relatietherapie Oosterhout heeft geen crisisdienst. In geval van crisis kunt u contact op nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden).
 17. De aansprakelijkheid van de Praktijk voor relatietherapie Oosterhout is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade / gevolgschade is ten alle tijde uitgesloten.
 18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.