06 - 417 614 97

Relatietherapie

Praktijk voor relatietherapie Oosterhout

Wanneer kan relatietherapie helpen

als misverstanden en conflicten zich opstapelen

als het lastig is om conflicten, zorgen en frustraties uit te praten

als het soms lijkt dat ieder een andere taal spreekt

als het vertrouwen weg is

bij het verlangen naar een dieper contact en een diepere verbinding met de andere partner

wanneer partners uit elkaar lijken te zijn gegroeid

als er geen of weinig intimiteit is

bij twijfel over de wens om verder te willen met deze partner

wanneer er tegen onbegrip aangelopen wordt

….. etc ….

 

Op het moment dat liefdespartners ruzie hebben en zich boos, gekwetst en geraakt voelen, is het voor hen vaak lastig om elkaars intentie te zien. En om te zien, te horen en te begrijpen wat de behoeftes zijn van de ander en waarom de ander de dingen doet en zegt die ons zo irriteren, frustreren of verdriet doen. Juist onze partner, de persoon die zo dichtbij ons staat en ons zo dierbaar is, kan ons het hardste raken.

Er kan verwijdering van elkaar ontstaan door (heftige) ruzies of door het juist uit de weg gaan van elkaar. Ook kan verwijdering ontstaan als het niet lukt om conflicten uit te praten of als dingen die dwars zitten niet aan elkaar worden verteld. We willen onszelf beschermen, verdedigen of we gaan forceren om de ander te bereiken. Beide partners kunnen zich niet gezien, niet gehoord en onbegrepen voelen. Het vertrouwen in emotionele steun en toewijding van de ander, kan verdwijnen. En vaak verdwijnt dan ook de intimiteit (deels) uit de relatie.

Wat gebeurt er tijdens de therapie-gesprekken?

Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de verlangens en behoeftes die jullie hebben. De verlangens die liggen onder het verhaal dat ieder van jullie te vertellen heeft. Door te onderzoeken wat deze onderliggende behoeftes en verlangens zijn, kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan van elkaar en van jezelf.

Daarnaast gaan we bekijken hoe het komt, dat een gesprek makkelijk in een conflict of ruzie ontaardt. Of hoe het komt, dat er belangrijke onderwerpen niet besproken worden. Of dat ze wel besproken worden maar dat problemen hierdoor niet worden opgelost. Jullie krijgen nieuwe inzichten en methodes aangeboden die helpen om op een andere manier met elkaar te praten. Een manier waarbij jullie onderling begrip kunnen gaan ervaren en die uitnodigt tot samenwerken.

Werkt relatietherapie ook voor ons?

Of relatietherapie ook werkt voor jullie, wordt door verschillende factoren bepaald. Bijvoorbeeld:

De oprechte intentie om er iets van te maken met elkaar.

De bereidheid om naar eigen verlangens, behoeftes en gedrag te kijken.

Hoe open er wordt gestaan voor hoe je dingen op een andere manier zou kunnen zeggen en doen.

De bereidheid om de situatie met andere ogen te bekijken.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de therapiegesprekken, vindt eerst een intakegesprek plaats.

Een intakegesprek is bedoeld om in kaart te brengen welke problemen er ondervonden worden in de relatie. Zodra daar helderheid over is, kan duidelijk worden wat er nodig is en wat relatietherapie zou kunnen betekenen voor jullie. Er worden afspraken gemaakt over de invulling en het verloop van de vervolggesprekken.

Een intakegesprek kan met beide partners worden gevoerd, maar kan ook voor ieder individueel worden afgesproken. De kosten van een intakegesprek zijn € 35,00. Het gesprek duurt 1 uur.

Aanmelden voor een intakegesprek kan direct in de online agenda. Natuurlijk kan ook eerst contact worden opgenomen met de praktijk.

 

Contactformulier

12 + 15 =