06 - 417 614 97

Relatietherapie

Wanneer kan relatietherapie helpen

als misverstanden en conflicten zich opstapelen

als het lastig is om conflicten, zorgen en frustraties uit te praten

als het soms lijkt dat jullie ieder een andere taal spreken

als het vertrouwen weg is

als je verlangt naar een dieper contact en een diepere verbinding met je partner

wanneer jullie uit elkaar lijken te zijn gegroeid

als er geen of weinig intimiteit is

als je twijfelt of je met deze partner verder wilt

als je het idee hebt dat je partner je niet begrijpt

….. etc ….

 

Op het moment dat twee personen ruzie hebben en zich geraakt voelen, is het voor hen vaak lastig om elkaars intentie te kunnen blijven zien. Nog lastiger is het om van elkaar te zien en te horen wat de behoeftes zijn die liggen achter wat er gezegd en gedaan wordt.

Er kan verwijdering ontstaan door (al dan niet heftige) ruzies. Of juist door het niet uitspreken van de dingen die dwars zitten.

Beide personen kunnen zich niet gezien, niet gehoord en onbegrepen voelen. Het vertrouwen dat de ander er op het emotionele vlak voor je is, verdwijnt. Vaak verdwijnt dan ook de intimiteit uit een relatie.

Wat gebeurt er tijdens de therapie-gesprekken?

Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de verlangens en behoeftes die jullie hebben. De verlangens die liggen onder het verhaal dat ieder van jullie te vertellen heeft. Door te onderzoeken wat deze onderliggende behoeftes en verlangens zijn, kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan van elkaar en van jezelf.

Daarnaast gaan we bekijken hoe het komt, dat een gesprek makkelijk in een conflict of ruzie ontaardt. Of hoe het komt, dat er belangrijke onderwerpen niet besproken worden of dat ze wel besproken worden maar dat problemen hierdoor niet worden opgelost. Jullie krijgen nieuwe inzichten en methodes aangeboden die helpen om op een andere manier met elkaar te praten. Een manier waarbij jullie onderling begrip kunnen gaan ervaren en die uitnodigt tot samenwerken.

Het kan zijn dat jullie tijdens de gesprekken merken dat één van jullie behoefte heeft aan extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er onduidelijkheid is over of één van de partners de relatie nog wel wil voortzetten. Maar ook als ervaringen uit het verleden of ervaringen uit vorige relaties erg sterk van invloed zijn op de huidige relatie. Het is in dat geval mogelijk dat één van de partners alleen voor zichzelf een afspraak maakt.

Werkt relatietherapie ook voor ons?

Of relatietherapie ook werkt voor jullie, wordt door verschillende factoren bepaald. Bijvoorbeeld:

De oprechte intentie om er iets van te maken met elkaar.

De bereidheid om naar eigen verlangens, behoeftes en gedrag te kijken.

Hoe open er wordt gestaan voor hoe je dingen op een nadere manier zou kunnen zeggen en doen.

De bereidheid om de situatie met andere ogen te bekijken.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de therapiegesprekken, vindt eerst een intakegesprek plaats.

Een intakegesprek is bedoeld om in kaart te brengen welke problemen er zijn in jullie relatie. Zodra daar helderheid over is, kan duidelijk worden wat jullie nodig hebben en wat relatietherapie voor jullie kan betekenen. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de invulling van het verloop van de therapie-sessies.

Een intakegesprek kan met beide partners worden gevoerd, maar kan ook individueel worden afgesproken als daar behoefte aan is. De kosten van een intakegesprek zijn € 35,00. Het gesprek duurt 1 uur.

Aanmelden voor een intakegesprek kan direct in de online agenda. Natuurlijk kan ook eerst contact opgenomen worden met de praktijk.

 

Praktijk voor relatietherapie Oosterhout

Adres

De Oude Jacob

Jacob Catslaan 24
4904 EM Oosterhout

route >>

Contactgegevens

Telefoon: 06 - 417 614 97
welkom@relatietherapie-oosterhout.nl

openingstijden

De praktijk is op doordeweekse dagen overdag en 's avonds en op zaterdagen voor relatietherapiegesprekken geopend. De precieze momenten waarop de gesprekken kunnen plaatsvinden, staan in de online agenda.

In de Oude Jacob is niet altijd iemand van de praktijk aanwezig om u direct te woord te staan. Als u de praktijk wilt bezoeken, neemt u dan van te voren contact op.

 

Contactformulier

7 + 5 =