RELATIETHERAPIE

Informatie over relatietherapie voor partners in een liefdesrelatie.

Op het moment dat liefdespartners ruzie hebben en zich boos, gekwetst en geraakt voelen, is het voor hen vaak lastig om elkaars intentie te zien. En om te zien, te horen en te begrijpen wat de behoeftes zijn van de ander en waarom de ander de dingen doet en zegt die ons zo irriteren, frustreren of verdriet doen. Juist onze partner, de persoon die zo dichtbij ons staat en ons zo dierbaar is, kan ons het hardste raken.

Er kan verwijdering van elkaar ontstaan door (heftige) ruzies of door het juist uit de weg gaan van elkaar. Ook kan verwijdering ontstaan als het niet lukt om conflicten uit te praten of als dingen die dwars zitten niet aan elkaar worden verteld. We willen onszelf beschermen, verdedigen of we gaan forceren om de ander te bereiken. Beide partners kunnen zich niet gezien, niet gehoord en onbegrepen voelen. Het vertrouwen in emotionele steun en toewijding van de ander, kan verdwijnen. En vaak verdwijnt dan ook de intimiteit (deels) uit de relatie.

wanneer relatietherapie kan helpen

 

 • als misverstanden en conflicten zich opstapelen
 • als het lastig is om conflicten, zorgen en frustraties uit te praten
 • als het soms lijkt dat ieder een andere taal spreekt
 • als het vertrouwen weg is
 • bij het verlangen naar een dieper contact en een diepere verbinding met de andere partner
 • wanneer partners uit elkaar lijken te zijn gegroeid
 • als er geen of weinig intimiteit is
 • bij twijfel over de wens om verder te willen met deze partner
 • wanneer er tegen onbegrip aangelopen wordt

….. etc ….

wat gebeurt er tijdens de gesprekken

 

Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de verlangens en behoeftes die jullie hebben. De verlangens die liggen onder het verhaal dat ieder van jullie te vertellen heeft. Door te onderzoeken wat deze onderliggende behoeftes en verlangens zijn, kan er begrip, acceptatie en erkenning ontstaan van elkaar en van jezelf.

Daarnaast gaan we bekijken hoe het komt, dat belangrijke onderwerpen niet besproken worden. Of dat ze wel besproken worden maar dat problemen hierdoor niet worden opgelost. Jullie krijgen nieuwe inzichten en methodes aangeboden die helpen om op een andere manier met elkaar te praten. Een manier waarbij jullie onderling begrip kunnen gaan ervaren en die uitnodigt tot verbinden met elkaar.

Soms komt het ook voor dat nieuwe inzichten en methodes niet voldoende zijn. Je wilt het wel anders doen, je wilt er wel samen uitkomen en je weet ook hoe, maar op de een of andere manier lopen jullie toch iedere keer weer vast. Er is een patroon dat maar niet doorbroken wil worden. In dat geval zou het kunnen dat er bij een van jullie, of bij jullie allebei, iets wordt meegedragen door gebeurtenissen uit het verleden en/of vanuit het familiesysteem. Een zoektocht naar de oorsprong is dan nodig om te ontdekken wat een passende manier zou zijn om dit samen te gaan oplossen. Het kan zijn dat dit binnen de praktijk bijvoorbeeld via systemische coachsessies of familieopstelling  kan. Soms is een doorverwijzing nodig naar een collega met het juiste specialisme buiten de praktijk.

voor wie

 

Of relatietherapie ook werkt voor jullie, wordt door verschillende factoren bepaald. Bijvoorbeeld:

De oprechte intentie om er iets van te maken met elkaar.

De bereidheid om naar eigen verlangens, behoeftes en gedrag te kijken.

Hoe open er wordt gestaan voor hoe je dingen op een andere manier zou kunnen zeggen en doen.

De bereidheid om de situatie met andere ogen te bekijken.

De hoeveelheid moeite en energie die je zelf in het proces wilt stoppen.

kennismaken

 

Voordat jullie het intakeproces ingaan hebben jullie de mogelijkheid om een keer te komen kennismaken tijdens een open avond verbindend communiceren.
Tijdens de open avond wordt ook duidelijk of deelnemen aan de open avonden misschien al voldoende ondersteuning biedt voor jullie of dat er meer nodig is. Mocht er meer nodig zijn dan kunnen jullie er voor kiezen om te starten met de intakeprocedure.

intake-procedure

 

De intakeprocedure bestaat uit het invullen van vragenlijsten en een gesprek met jullie samen. Vanuit daar vindt afstemming plaats en wordt bekeken of er ook aanvullende gesprekken nodig zijn met ieder van jullie afzonderlijk om een helder beeld te krijgen van het traject waar jullie het meest bij gebaat zijn.

De gesprekken kunnen plaatsvinden in de praktijk. Ook is het mogelijk om bij natuurgebied Surae af te spreken voor een wandelgesprek.

vervolgtraject

 

Tijdens de intake is het vervolgtraject besproken. Het vervolgtraject kan bestaan uit (een mix van):

 • mediationgesprekken: verbinding leggen door het horen van o.a. elkaars behoeftes en het samen hier in afstemmen.
 • systemisch coachsessies: oorsprong blootleggen van terugkerende patronen en problemen die een oorsprong hebben in het familiesysteem
 • familieopstellingen: achterhalen van dynamieken en verstrikkingen uit het familiesysteem die van invloed zijn in het huidige leven.
 • open avonden over communiceren of het volgen van een training: leren om op een verbindende manier met elkaar te communiceren.
 • coachgesprekken individueel of samen: ter ondersteuning van de open avonden over communiceren, ter ondersteuning van het mediationproces of een andere vorm van ondersteuning.
 • coachgesprekken waarin gebruik gemaakt wordt van bepaalde technieken uit IFS (Internal Family Systems). Contact maken met diverse delen in jezelf.

kosten en vergoeding

 

Kosten
Open avond communiceren: € 17,50 per persoon per avond.

Intakegesprek (vragenlijst + gesprek van 1 uur en gezamenlijke afstemming over vervolg):€ 130,00

Coachgesprek individueel: € 87,00 per uur
Coachgesprek samen: € 87,00 per uur

Familieopstelling met representanten (1-1/5 uur): € 135,-
Systemisch coachgesprek (1-1 1/5 uur): € 120,-
Open middag familieopstellingen: € 17,50 per persoon per avond.

Vergoeding
Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Een enkele keer kan het zijn dat relatietherapie (gedeeltelijk) wordt vergoed als er een aanvullende verzekering is afgesloten. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer informatie hierover.

openingstijden

 

De praktijk is geopend op ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur.

De open avonden verbinden communiceren zijn 1x per maand op woensdagavond van  19.15 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur).

In de praktijk is niet altijd iemand van de praktijk aanwezig. Als je de praktijk wilt bezoeken, neem dan van te voren contact op.

contact en aanmelden

Contact:
Je kunt contact met ons opnemen via mail welkom@relatietherapie-oosterhout.nl of via het contactformulier. Je mag ook bellen of appen naar 06 – 417 614 97.
Voor de contactpagina klik hier.

Aanmelden:
In de online agenda kun je ook direct een moment reserveren voor het intakegsprek.
Voor de online agenda klik hier.

Contactformulier

1 + 1 =